Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın arama konferansları yedi bölgede gerçekleştirildi

T24 Kültür-Sanat

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında düzenlenen Arama Konferansları, Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi odak şehirde kültür profesyonellerini bir araya getirdi.

İKSV tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen ve Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu, işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın üç temel bileşeninden biri olan Ortaklaşa Diyalog Programı kapsamında Mersin, Bursa, İzmir, Konya, Ordu, Tunceli ve Diyarbakır’da, yedi bölgesel arama konferansı gerçekleştirildi. 25 Nisan – 13 Haziran tarihleri arasında düzenlenen arama konferanslarını Türkiye genelinde toplam 52 şehirden, aralarında sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel kurumlar, akademi, inisiyatifler, kolektifler, kamu kurumları temsilcileri ve bağımsız katılımcıların yer aldığı 314 kişi takip etti.


Arama Konferansı, Mersin | Fotoğraf: Ali İmran

Kültür ekosisteminde yer alan tüm paydaşların bir araya gelerek ağ oluşturacağı, deneyimlerini ve fikirlerini tartışıp paylaşabileceği etkili bir ortam sağlamak üzere tasarlanan arama konferanslarının kavramsal çerçevesini STK’lar ve belediyeler arasındaki kültürel işbirliği oluşturdu. Katılımcıları somut ihtiyaçları ve önerileri ortaklaşa belirlemeye; katılımcı ve kapsayıcı bir kültür ekosistemine erişmek için yol haritası oluşturmaya davet eden arama konferanslarında toplanan somut öneriler, Ortaklaşa projesinin son yılı olan 2025’te hazırlanacak politika metninin de temelini oluşturacak.

Kapsayıcı bir kültür ekosistemi için ilgili tüm paydaşları bir araya getiren Ortaklaşa Diyalog Programı, “yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?” sorusuna yanıt arıyor.


Arama Konferansı, İzmir | Fotoğraf: Tünel Kolektif

Kültür profesyonelleri yedi odak şehirde bir araya geldi

Mersin, Bursa, İzmir, Konya, Ordu, Tunceli ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen arama konferanslarının gün boyu süren programlarında; İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, Ortaklaşa projesi kapsamında yürütülen saha araştırması, yuvarlak masa toplantıları ve hibe programıyla desteklenen projelerden elde edilen deneyimleri paylaştı. Konferansın gerçekleştirildiği her şehirde sanat ve edebiyat dünyasından bir konuk o şehirle olan kişisel bağından aldığı ilhamı Sabah Konuşması’nda katılımcılarla paylaştı. Mersin’de Selin Sümbültepe, Bursa’da Aslı Tohumcu, İzmir’de Yiğit Özşener, Konya’da Ercan Kesal, Ordu’da Özcan Alper, Tunceli’de Sema Kaygusuz, Diyarbakır’da Ahmet Mümtaz Taylan’ın katıldığı konferanslarda, katılımcıları ortak zeminde buluşturmak üzere “adil bir kültürel işbirliği”nin ne ifade ettiği üzerine Prof. Dr. Füsun Üstel tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Oturumlar Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu’nun moderatörlüğünde konferans katılımcılarının aktif rol alarak tartışma yürüteceği şekilde gün boyu sürdü. Konferanslarda kullanılan metodoloji aracılığıyla hiçbir katılımcının geride kalmadan, herkesin aktif ve etkin katılımının sağlanması gözetildi. Katılımcıların grup çalışmalarında belirlenen ve kendileriyle paylaşılan kavramsal çerçeve doğrultusunda tartışma yürütmesi ve ortak akılla somut öneriler geliştirmesi beklendi.

25 Nisan – 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen arama konferanslarını (Mersin’de beş, Bursa’da 10, İzmir’de altı, Konya’da yedi, Ordu’da sekiz, Tunceli’de yedi ve Diyarbakır’da dokuz olmak üzere) Türkiye genelinde toplam 52 şehirden 314 kişi takip etti. Katılımcıların 144’ü sivil toplum kuruluşlarını, 84’ü belediyeleri, 27’si özel kurumları, 19’u akademiyi, 19’u inisiyatif ve kolektifleri, 6’sı kamu kurumlarını temsil ederken konferanslarda 15 de bağımsız katılımcı yer aldı. Arama konferanslarında çoğu üniversite öğrencisi olan toplamda 43 raportör görev aldı.


Arama Konferansı, Diyarbakır | Fotoğraf: Hadi Sümer

Katılımcılar, yoğun geçen günün sonunda düzenlenen konserlerde enerji topladılar

Arama konferansında gün boyunca süren çalışmaların ardından müzisyen Serdar Öztop – Anadolu Kolektif, konferansın gerçekleştirildiği şehirden konuk sanatçılar eşliğinde sahne aldı. Serdar Öztop’un düzenlemesiyle şekillenen repertuvarda performanslar farklı kültürlerin ezgilerini izleyicilerle buluşturdu. Konserlerin verildiği her şehirde; şehrin yer aldığı bölgeden sayıları 40’a varan solist ve müzisyenler de yeniden düzenlenen şarkılarda ortaklaştı.

Füsun Üstel imzalı bir politika metni yayımlanacak

Arama konferanslarından elde edilecek veriler, Prof. Dr. Füsun Üstel’in hazırlayacağı ve 2025 yılında yayımlanacak politika metnine de temel oluşturacak. Politika metni, adil bir kültürel işbirliğinin nasıl gerçekleştirileceğine, kültür politikası ortamının yerel düzeyde nasıl daha kapsayıcı ve katılımcı hale getirilebileceğine dair öneriler sunarken belediyeler ve STK’lar arasındaki işbirliği fırsatları ve demokratik bir işbirliği için yol haritası içerecek. Politika metni, bölgesel yuvarlak masa toplantılarından, arama konferanslarından ve alt hibe projelerinden elde edilen deneyimlerden beslenecek.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı hakkında

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştiraki ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Program, Türkiye genelinde kültür-sanat alanını, STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla güçlendirmeyi, kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanındaki gelişimlerini desteklemeyi, katılımcı yerel kültür politikalarının oluşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Üç yıl sürecek proje kapsamında kültür-sanat odaklı STK’larla yerel yönetimlerin birlikte üretecekleri projelere 1,3 milyon avro hibe desteği sağlanacak. Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı; Öğrenme, Diyalog ve Hibe olmak üzere üç alt programdan oluşuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x